M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Tháng thanh niên năm 2020 -

Thanh niên Thủ đô tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

13:48 | 26/03/2020

(LĐTĐ) Thực hiện chủ đề Tháng Thanh niên năm 2020 “Thanh niên Thủ đô tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” và trước thời điểm dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến mới, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp sức trẻ trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

    Trước         Sau