M
TIN MỚI NHẬN

Tag: TCty Thép Việt Nam -

Công đoàn TCty Thép Việt Nam: Nâng cao chất lượng sống của công nhân

06:52 | 20/08/2016

Với đặc thù ngành nghề lao động vất vả, khói bụi độc hại, Công đoàn TCty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã luôn nỗ lực chăm lo phát triển đời sống, môi trường làm việc của người lao động trong từng đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sản xuất để sức khỏe người lao động được bảo đảm.

    Trước         Sau