M
TIN MỚI NHẬN

Tag: tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội -

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

10:32 | 17/03/2020

(LĐTĐ) Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh có từ 50% số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc trở lên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

    Trước         Sau