M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Tạm dừng thanh toán đất -

Tạm dừng thanh toán đất dự án BT: Không nên gây sốc...

17:05 | 11/10/2018

Bộ Tài chính ra công văn tạm dừng nhưng không có văn bản hướng dẫn cho địa phương hay doanh nghiệp thực hiện. Chắc chắn sẽ bị sốc.

    Trước         Sau