M
TIN MỚI NHẬN

Tag: sông Văn Úc -

Thống nhất chiều cao cầu vượt sông Văn Úc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về hoạt động của các nhà máy đóng tàu bị ảnh hưởng của dự án xây dựng cầu vượt trên sông Văn Úc. 

    Trước         Sau