M
TIN MỚI NHẬN

Tag: sạt lở bờ biển -

Khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai đồng bộ các giải pháp cả công trình và phi công trình, cả trước mắt và lâu dài để khắc phục tình trạng xâm thực làm sạt lở bờ biển, bờ sông.

    Trước         Sau