M
TIN MỚI NHẬN

Tag: quyết định 2200-QĐ/TU -

Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

10:53 | 05/12/2019

(LĐTĐ) Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và công đoàn Thành phố trên các mặt công tác, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như tổ chức đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động; thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách đối với người lao động; giải quyết tranh chấp lao động v.v… đã góp phần hài hòa, ổn định quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua. 

Nâng tầm hiệu quả công tác phối hợp

16:21 | 29/11/2019

(LĐTĐ) “Trong năm thứ 4 triển khai, chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố càng chặt chẽ, bài bản, đạt những kết quả thực chất, qua đó giúp cho phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”.  

    Trước         Sau