M
TIN MỚI NHẬN

Tag: quản lý quy hoạch -

Bài 2: Phải kiểm soát tốt việc thực hiện quy hoạch

09:57 | 16/08/2018

Một bài học được rút ra trong công tác quản lý quy hoạch của TP Hà Nội đó là việc “vỡ” quy hoạch. Thực tế hầu hết các dự án xây dựng ở Hà Nội từ khi quy hoạch đến thiết kế đều được thực hiện chuẩn để tạo sự đồng bộ về hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội, quy mô dân số. Tuy nhiên, đến khi thực thi dự án lại được điều chỉnh, thậm chí có những khu đô thị dù đã được đưa vào sử dụng gần 10 năm nhưng vẫn bỏ hoang hoặc chưa thể kết nối hệ thống hạ tầng.

    Trước         Sau