M
TIN MỚI NHẬN

Tag: quản lý lao động - Tin bài liên quan

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp

Trong những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Để đạt được những thành tựu chung đó, công tác truyền thông về lĩnh vực này đã có những đóng góp đáng kể với vai trò nổi bật của các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường quản lý lao động sang làm việc tại Đài Loan

Trước tình hình nhiều nhà máy tại Đài Loan (Trung Quốc) đang cắt giảm nhân sự do kinh tế khó khăn, mới đây trong công văn số 1471/QLLĐNN-ĐL-CM của Cục Quản lý lao động ngoài nước gửi tới các doanh nghiệp thông báo một số tình hình về lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã yêu cầu doanh nghiệp tăng cường quản lý lao động, kiểm tra tình hình việc làm của nhà máy trước khi cung ứng lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) và bảo vệ quyền lợi cho người lao động phải mất việc, về nước trước hạn.

    Trước         Sau