M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Quà cứu trợ -

Kể cũng khó thật!

- Hôm trước ta vừa bàn đến chuyện những người quên thân mình để cứu đồng bào trong bão lũ… - Đúng rồi bác, những tấm gương đó rất cần biểu dương, có gì không bác?

    Trước         Sau