M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Phong tục ăn Tết -

[Infographic] Phong tục ăn Tết theo lịch âm ở một số nước châu Á

Cũng giống như Việt Nam, nhiều nước ở châu Á xem Tết cổ truyền theo lịch âm là một ngày lễ trọng đại của đất nước mình.

    Trước         Sau