M
TIN MỚI NHẬN

Tag: phê duyệt đề án -

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

10:14 | 14/08/2019

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

20:57 | 14/02/2019

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát với mục tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn phạm vi, quy mô của nền kinh tế.

Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

10:00 | 27/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. 

    Trước         Sau