M
TIN MỚI NHẬN

Tag: phát triển mạch máu giao thông -

Ngành Giao thông vận tải “đi trước mở đường, phát triển mạch máu giao thông của Tổ quốc'

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sứ mệnh “đi trước mở đường, phát triển mạch máu giao thông của Tổ quốc”.

    Trước         Sau