M
TIN MỚI NHẬN

Tag: phần tử xấu -

Lòng yêu nước cần được thể hiện một cách tỉnh táo và sáng suốt

Người dân thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho công việc Quốc gia là điều đáng quý, đáng trân trọng, là điều nên thường trực ở mỗi công dân. Nhưng, nếu thiếu bình tĩnh, sáng suốt, chính những sự quan tâm ấy lại trở thành sự cản trở đối với sự phát triển của đất nước.

    Trước         Sau