M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Phân biệt giới - Tin bài liên quan

Vẫn có sự phân biệt giới trong chính sách tuyển dụng

Hiện vẫn tồn tại khoảng cách trong tuyển dụng, lương và khen thưởng giữa hai giới. Cụ thể, trong lĩnh vực tuyển dụng, 39% ứng viên nam tham gia khảo sát chia sẻ họ từng được nhận vào làm việc vì là nam giới; còn 19% ứng viên nữ cho biết họ từng bị từ chối tuyển dụng vì là nữ giới.

Phân biệt giới khi đăng tin tuyển dụng: Hạn chế tiếp cận công việc

Thông qua việc công khai yêu cầu về giới khi đăng tuyển việc làm, việc tiếp cận của phụ nữ và ngay cả nam giới đối với một số loại hình công việc nhất định bị hạn chế, do đó họ bị tước đi những cơ hội trong thị trường lao động. Đó là những phát hiện từ nghiên cứu về “Bình đẳng giới trong thực tiễn tuyển dụng và thăng tiến tại Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Navigos Search thực hiện.

    Trước         Sau