M
TIN MỚI NHẬN

Tag: ông Nguyễn Mạnh Cường -

Vốn vay đã phát huy hiệu quả

08:33 | 23/01/2020

(LĐTĐ) Đúc kết những thành quả trong năm qua, ông Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô nghèo phát triển kinh tế gia đình cho biết, năm 2019 Quỹ đã giải ngân 43 tỷ 220 triệu đồng cho 2154 lượt đoàn viên của 110 công đoàn cơ sở thuộc 25 công đoàn cấp trên cơ sở vay vốn, trong đó, có 1442 đoàn viên vay 28, 84 tỷ đồng cho mục đích sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập. 

    Trước         Sau