M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Olympic Khoa học trẻ quốc tế -

Hà Nội: Chọn học sinh dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 15

17:26 | 08/08/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có công văn số 3318/SGD&ĐT-GDPT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông triển khai, thực hiện công tác lựa chọn học sinh tham gia đội tuyển dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 15.

    Trước         Sau