M
TIN MỚI NHẬN

Tag: nước sạch hóa nông thôn -

Nước sạch hóa nông thôn: Kỳ tích 10 năm

09:47 | 30/07/2018

Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt  Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội là nâng cao đời sống cho người nông dân, trong đó, nước sạch là tiêu chí rất quan trọng. Để từng bước giải quyết bài toán này, những năm qua, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án với phạm vi cấp nước cho 267 xã, 614.347 hộ với 2.483.389 người. 

    Trước         Sau