M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau -

Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

13:07 | 10/03/2019

(LĐTĐ) Đây là chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019. Để hưởng ứng các hoạt động liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019.  

    Trước         Sau