M
TIN MỚI NHẬN

Tag: nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản -

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp

Trong nhiều năm qua, huyện Mỹ Đức đã có bước phát triển mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, là trong các lĩnh vực trồng trọt, sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản...

    Trước         Sau