M
TIN MỚI NHẬN

Tag: nội quy -

Nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật 5

17:55 | 10/01/2019

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký Quyết định 12/QĐ-UBND ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố. Phải khẳng định đây là quy định phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và không ảnh hưởng đến quyền công dân.

    Trước         Sau