M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nhà thờ Đức Bà Paris -

Ảnh: Nhà thờ Đức Bà Paris còn lại gì sau trận hỏa hoạn kinh hoàng?

17:20 | 17/04/2019

Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn kinh hoàng ngày 15/4 liệu có còn lại gì ngoài tro bụi và đổ nát?

    Trước         Sau