M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nhà nghỉ dưỡng Phương Nam -

Nhà nghỉ dưỡng Phương Nam trong thời đại du lịch 4.0

11:28 | 04/10/2019

(LĐTĐ) Sự đa dạng hình thức khai thác sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ở phía Nam trong thời đại công nghệ 4.0 đã thay đổi các nhìn của giới đầu tư từ miền Bắc.

    Trước         Sau