M
TIN MỚI NHẬN

Tag: ngôi nhà 100 đồng -

Mô hình “ngôi nhà 100 đồng” việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

15:23 | 28/12/2019

(LĐTĐ) Mô hình “ngôi nhà 100 đồng” nhận được nhiều sự quan tâm và tích cực hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 Hải quân. Bởi ngoài mục đích gây quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí và bảo vệ môi trường.

    Trước         Sau