M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nghị quyết số 28-NQ/TW -

Ngành BHXH: Quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong năm 2019

09:18 | 05/02/2019

(LĐTĐ) Năm 2019 được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định là năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

09:40 | 09/09/2018

(LĐTĐ) Giai đoạn đến năm 2021, TP Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), 33% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

11 nội dung cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội

17:04 | 25/05/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, 11 nội dung về chính sách BHXH sẽ được tập trung cải cách trong thời gian tới.

    Trước         Sau