M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nghị quyết số 18 -

Tạo bước ngoặt giảm số lượng huyện, xã

13:12 | 14/03/2019

(LĐTĐ) Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 12/3 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp thứ ba mươi hai) đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Hiệu quả từ hai mũi giáp công

15:58 | 09/02/2019

(LĐTĐ) Xuân về, nhìn những mầm non nõn xanh trên cành lá sau những ngày đông trơ trụi lại nghĩ về những chỉ đạo mang tầm chiến lược của Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc Họp Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI vào ngày 18/12/2018.

    Trước         Sau