M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Ngành Giao thông vận tải -

Công đoàn ngành GTVT hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng đầu năm 2018, hoạt động công đoàn ngành GTVT Hà Nội diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực dưới nhiều hình thức. Về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng theo chương trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động đã đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và được thực hiện phù hợp với tình hình của các cơ quan, đơn vị, trong ngành.

Ngành Giao thông vận tải “đi trước mở đường, phát triển mạch máu giao thông của Tổ quốc'

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sứ mệnh “đi trước mở đường, phát triển mạch máu giao thông của Tổ quốc”.

Phát triển sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã phát triển sâu rộng, góp phần thúc đẩy người lao động phát huy sáng tạo, hăng say trong công việc.

Mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực

Ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa tổ chức “Hội thi Lái xe mô tô giỏi an toàn mở rộng năm 2016” tại Trường Trung cấp nghề số 10 Quân khu Thủ đô. Hội thi lần này có 40 thí sinh xuất sắc đến từ 17 công đoàn cơ sở trong ngành và một số ngành bạn tham dự.

    Trước         Sau