M
TIN MỚI NHẬN

Tag: nếu bây giờ -

Nếu bây giờ... 1

16:05 | 11/04/2016

Nếu bây giờ... phút cuối cùng đã hết. Vẫn yêu em... tha thiết mãi vậy thôi. Để rồi sau nếu có kiếp luân hồi. Mình sẽ gặp... bắt đầu... yêu nhau lại.

    Trước         Sau