M
TIN MỚI NHẬN

Tag: năng lực ứng xử -

Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

17:48 | 03/05/2019

(LĐTĐ) Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xây dựng và triển khai Kế hoạch liên tịch số 08/KHLT-SGDĐT-CĐN về việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Trước         Sau