M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Lý do anh không còn yêu em -

Lý do anh không còn yêu em

Ở bên hắn, thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh, những chuỗi ngày hành phúc cứ nối tiếp nhau êm đềm khiến hắn và nàng chẳng cần biết ngày sau sẽ ra sao, chỉ cần được ở bên nhau, bên nhau mãi mãi.

    Trước         Sau