M
TIN MỚI NHẬN

Tag: lớp tập huấn -

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Chương trình “ Phát triển đoàn viên Công đoàn giai đoạn 2013- 2018”, chương trình “ Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn" Ban chấp hành công đoàn Công an Thành phố  (CATP) đã tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo, hướng dẫn 43 Công đoàn cơ sở (CĐCS ) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và 2 CĐCS tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ đúng nội dung, quy trình và vượt trước thời gian quy định. 

    Trước         Sau