M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Lê Minh Khái -

Vụ Giám sát kiến nghị sửa đổi một số luật, nghị định

Tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, ngày 10/7/2018 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với Vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra. Tại buổi làm việc, Vụ Giám sát đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ một số luật và nghị định.

Ngành Thanh tra được nhân dân ủng hộ

Mới đây, tại buổi họp giao ban công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2018 của Thanh tra chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái nhận định ngành thanh tra đã có những tín hiệu rất tốt đẹp, được Đảng và Nhà nước nhìn nhận, nhân dân ủng hộ.

    Trước         Sau