M
TIN MỚI NHẬN

Tag: kỹ năng sản xuất rau an toàn -

Sản xuất rau an toàn, nan giải bài toán giá

15:30 | 26/11/2019

(LĐTĐ) Nông nghiệp sạch là một trong những phương thức sản xuất đang được Nhà nước khuyến khích nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất. Thực tế, nhiều hợp tác xã, hộ nông dân đã và đang tiến hành triển khai, song bài toán đầu vào và giá đầu ra đang làm họ đau đầu. Vựa rau lớn nhất tại Hà Nội là ví dụ điển hình.

Nâng cao kỹ năng sản xuất an toàn cho nông dân

08:50 | 05/11/2019

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của các vùng rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2019, từ đầu năm đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã mở nhiều lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu cho nông dân, cũng như triển khai các mô hình sản xuất rau an toàn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trên toàn thành phố.

    Trước         Sau