M
TIN MỚI NHẬN

Tag: kinh thành Thăng Long xưa -

Đình làng chốn thị thành

13:54 | 27/01/2020

(LĐTĐ) Hà Nội đã và đang phát triển để xứng tầm khu vực. Song ẩn trong sự phát triển là những giá trị văn hóa tín ngưỡng mà tổ tiên để lại. Đây là những hồn cốt để tạo nên bản sắc văn hóa rất riêng của Hà Nội.

    Trước         Sau