M
TIN MỚI NHẬN

Tag: không khí của Hà Nội -

Chất lượng không khí đang dần cải thiện

Quá trình đô thị hóa, gia tăng các phương tiện giao thông, biến đổi khí hậu…gây  ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí của Hà Nội. Tuy nhiên, với những nỗ lực của các cấp, ngành thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần cải thiện chất lượng không khí Thủ đô, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

    Trước         Sau