M
TIN MỚI NHẬN

Tag: khai thác khoáng sản trái phép -

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

18:24 | 16/09/2019

(LĐTĐ) Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài nhưng không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 3916/UBND-ĐT ngày 10/9/2019.

    Trước         Sau