M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương -

Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 56/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

    Trước         Sau