M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hoài Đức phát triển nông nghiệp CNC -

Điểm sáng từ các vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao

17:11 | 19/11/2019

(LĐTĐ) Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, toàn huyện đã tập trung nguồn lực, nhân lực về việc “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2010 - 2020, huyện Hoài Đức đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu.

    Trước         Sau