M
TIN MỚI NHẬN

Tag: hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp -

Tập huấn phương pháp tổ chức hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

17:26 | 27/08/2018

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản số 3679/BGDĐT-GDCTHSSV  thông báo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo.  

    Trước         Sau