M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hiệu lực thi hành -

CNLĐ chủ động tìm hiểu để thực hiện đúng luật

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua, trong đó nêu cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm, trước khi Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều công nhân lao động (CNLĐ) đã chủ động tìm hiểu để thực hiện đúng luật, cùng với đó các cấp công đoàn cũng đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn về Luật An ninh mạng.

    Trước         Sau