M
TIN MỚI NHẬN

Tag: hiếm muộn vô sinh -

Bệnh viện Việt Đức: Bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết

20:29 | 07/11/2018

(LĐTĐ) Từ ngày ngày 27/2/2018 cho đến nay, Ngân hàng mô Bệnh viện Việt Đức đã bảo quản được tổng số 29 mẫu, trong đó, có 16 mẫu từ dịch hút mào tinh, 6 mẫu tinh dịch và 6 mẫu mô tinh hoàn. Đặc biệt, Ngân hàng mô đã tiến hành bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết.

    Trước         Sau