M
TIN MỚI NHẬN

Tag: hài hòa - Tin bài liên quan

Các cấp công đoàn Thành phố chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Theo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô năm 2017 của LĐLĐ Thành phố, năm 2017, trên địa bàn Thành phố xảy ra 09 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ.

Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Theo báo cáo đánh giá phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2017 của Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố (TP) trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh), trong năm qua, trên địa bàn 5 TP xảy ra 52 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) cần xác định khi sắp xếp lại các doanh nghiệp, chuyển đổi đa dạng về hình thức sở hữu, quan hệ lao động sẽ có chiều hướng phức tạp, vì vậy cần coi trọng việc thực hiện các chính sách về lao động.

    Trước         Sau