M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị -

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ

Ngày 6/7/2018, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2018.

    Trước         Sau