M
TIN MỚI NHẬN

Tag: giàu mạnh -

Tiếp nối truyền thống vẻ vang xây dựng đất nước giàu mạnh

12:48 | 31/08/2018

(LĐTĐ) Ra đời trong bối cảnh cách mạng đang sục sôi, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt những năm tháng đấu tranh giải phóng đất nước, tổ chức Công đoàn, lực lượng CNVCLĐ Việt Nam luôn phát huy vai trò tiên phong, xung kích, đóng góp quan trọng cho thành công vang dội của Cách mạng tháng Tám 1945. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, ngày nay, CNVCLĐ Thủ đô và cả nước lại đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác,góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng văn minh, phát triển. 

    Trước         Sau