M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Dương Quang -

Nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt cao so cùng kỳ năm trước

15:51 | 24/12/2018

(LĐTĐ) Năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn xã Dương Quang có bước phát triển, các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đạt được tiến độ kế hoạch đề ra. Đây là thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã Dương Quang, huyện Gia Lâm  khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa diễn ra mới đây.  

    Trước         Sau