M
TIN MỚI NHẬN

Tag: đúng bản chất -

Bạn đọc sẽ quay lưng nếu báo chí xa rời sự thật

09:43 | 24/02/2019

Đưa tin chính xác, trung thực, nói đúng bản chất của sự việc luôn là tiêu chí hàng đầu của báo chí. Nếu như bạn đọc xa rời báo chí, thì chỉ vì lý do duy nhất, đó là nói không đúng sự thật.

    Trước         Sau