M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Đưa anh về miền kí ức -

Đưa anh về miền kí ức

11:24 | 22/02/2019

(LĐTĐ) Anh, lời hứa ấy, anh có còn nhớ không? Lời hứa mà anh đã thốt lên trong trận động đất cách đây hai năm ở Nhật Bản, khi chúng ta bị vùi dưới lớp đất cát thô ráp cháy đỏ và trời thì lạnh cắt da cắt thịt?  

    Trước         Sau