M
TIN MỚI NHẬN

Tag: dự án Luật An ninh mạng -

Bảo vệ an ninh mạng là hết sức cần thiết

Ngày 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng. Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng là hết sức cần thiết

Những sự kiện trong thời gian quan liên quan đến an ninh mạng không chỉ gây ảnh hưởng nhỏ lẻ đến một vài cơ quan, tổ chức, cá nhân mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị của đất nước; nhiều vụ việc xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân, lợi ích quốc gia…

    Trước         Sau