M
TIN MỚI NHẬN

Tag: đơn phúc khảo bải thi -

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi

Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Theo đó, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tính từ thời điểm công bố điểm thi, tức là từ ngày 11/7 đến 20/7. Nơi nhận đơn phúc khảo là trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi.

    Trước         Sau