M
TIN MỚI NHẬN

Tag: đối phó thiệt hại -

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra

09:07 | 04/09/2018

(LĐTĐ) Ngày 3/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố có Công điện số 08/CĐ-BCH, đề nghị các cơ quan chức năng chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.  

    Trước         Sau